Contact

Humboldt University Berlin, Institute of Biology, Bacterial Genetics

Contact:
Prof. Dr. Rainer Borriss
Chausseestrasse 117
D-10115 Berlin
phone:+49 30 2093 8137
fax: +49 30 2093 8127
email: rainer.borriss@rz.hu-berlin.de

Projektträger Jülich / Project Management Jülich
Bereich Umweltforschung / Division Sustainable and Environmental Research
Forschungszentrum Jülich GmbH / Research Centre Jülich

Contact:
Michael Weber
Zimmerstraße 26-27
D-10969 Berlin
phone: +49 30 20199-492
fax: +49 30 20199-430
email: m.weber@fz-juelich.de